El President Nacional de l’Associació Hispania Martyr, Sr. Arcadio del Pozo y Pujol de Senillosa i el President de la Fundació Regina Martyrum, Sr. José-Javier Echave-Sustaeta del Villar, tenen l’honor d’invitar-los als actes que, amb motiu del Dia dels Màrtirs Espanyols (1934-1939), tindran lloc (a.D.) el dijous dia 15 d’abril de 2010, en el carrer d’Aragó, 268 (entre el Pg. de Gràcia i Rambla Catalunya).

A C T E S
 

18:00 hores: LExcm. i Rvm. Sr. D. Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, presidirà la celebració de la Santa Missa a l’Església de l’Adoració Nocturna situada a la planta baixa.


A continuació, cap a les 19:00 hores, Mons. Agustí Cortés Soriano pronunciarà una conferencia sota el títol: “El carisma del martirio”.


Tot seguit, la Junta d’Hispania Martyr invita a visitar la seva seu social on es podran adquirir les novetats bibliogràfiques martirials i s’oferirà una copa de cava.

Aparcament al Pg. de Gràcia i carrer d’Aragó.
 

El Presidente Nacional de la Asociación Hispania Martyr, D. Arcadio del Pozo y Pujol de Senillosa y el Presidente de la Fundación Regina Martyrum, D. José-Javier Echave-Sustaeta del Villar, tienen el honor de invitar a Vd. y familia a los actos que, con motivo del Día de los Mártires Españoles (1934-1939), se celebrarán (D.m.) el jueves día 15 de abril de 2010, en la calle Aragón, 268 (entre Pº de Gracia y Rambla Cataluña).

A C T O S
 

18:00 horas: El Excmo. y Rvmo. Sr. D. Agustí Cortés Soriano, Obispo de Sant Feliu de Llobregat, presidirá la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de la Adoración Nocturna situada en la planta baja.


A continuación, sobre las 19:00 horas, Mons. Agustí Cortés Soriano disertará sobre el tema: El carisma del martirio”.


Seguidamente, la Junta de Hispania Martyr invita a visitar el local donde se podrán adquirir les novedades bibliográficas martiriales y se ofrecerá una copa de cava.

Aparcamiento en Pº de Gracia y calle Aragón.